Integritetspolicy

Integritetspolicy

Märsta Kiropraktik AB

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Märsta Kiropraktik AB (nedan kallad MK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.

MK har som ändamål att bedriva vård inom ramar satta av socialstyrelsen och där med följa regelverket för hälso- sjukvård, patientsäkerhet och övriga regler och föreskrifter för att bedriva företag.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att MK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

MK behandlar personuppgifter för att hantera MKs ekonomiska transaktioner (ex. patientavgiften), kommunicera med patienter, förskriva aktiv behanling.

 

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av patientregister Rättslig förpliktelse
MKs administration samtyckel
Patientjournal Rättslig förpliktelse
Onlinebokning Rättslig förpliktelse
Kontakt med MK Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida Intresseavvägning och ibland samtycke
Otillåten påverkan Rättslig förpliktelse

 

Webbplats

Vår webbplatsadress är: https://marstakiropraktik.se.

Kontaktformulär på webbplats

Fyller du i vårt formulär har du samtyckt till att vi kontaktar dig för gällande ärende.

Angivna uppgifter raderas när ärendet avslutats.

Onlinebokning på webbplats

Vi har rättslig förpliktelse för de uppgifter som anges vid användning av vår bokningsportal. Vår bokningsportal tillhandahålls av företaget Clinicbuddy AB som vi har ett Personuppgifts biträdesavtal med.

Cookies

Vad är Cookies?

På Märsta Kiropraktiks webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Sajten.

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur används cookies?

Märsta Kiropraktik använder cookies för att förbättra Sajten för besökaren t.ex. genom att anpassa Sajten efter besökarens enhet och inställningar.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Märsta Kiropraktik så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Sajten. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Sajten.

Genom att godkänna Märsta Kiropraktiks allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Märsta Kiropraktiks webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Märsta Kiropraktik webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra använda sida till fullo. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

Hur tar man bort cookies?

Om du inte längre vill använda cookies kan du stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du uppmanas varje gång Märsta Kiroprkatiks webbplats försöker placera en cookie på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att radera tidigare lagrade cookies.

Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder.

Om du använder en PC kan cookies tas bort med hjälp av kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Om det inte fungerar eller om du använder en MAC, klicka på länken för den webbläsare som du använder:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Flash cookies

Observera att om du väljer att inte använda cookies är funktionaliteten hos vissa delar av webbplatsen begränsad. Du kan till exempel inte genomföra ett köp.

Vilka cookies använder Märsta Kiropraktik?

Klicka här för att se hela listan av våra cookies.

Företag som vi kan komma att dela din data med

Nedan listade företag kan komma att ta del av dina uppgifter och vi skrivit eller så har de egna avtal för patienten

 • Clinicbuddy AB – hanterar namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, Personuppgifts biträdesavtal finns fysiskt
 • Visma E-ekonomi – hanterar namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, Personuppgifts biträdesavtal finns elektroniskt
 • Cloudonline AB hanterar e-post, Personuppgifts biträdesavtal finns elektroniskt
 • Actiway Friskvård AB hanterar namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, avtal regleras mellan kund/patient och actiway via godkännande av actiways eget avtalsvillkor.
 • Arthro terapeutics AB hanterar namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, Personuppgifts biträdesavtal finns elektroniskt

Hur länge vi behåller era uppgifter

MK kommer att genomföra en årlig justering av sina register som ej innefattar patientjournal eller annat som har rättslig förpliktelse. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du som registrerad hos MK har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende MK behandling av dina personuppgifter. MK ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling inom 1 månad.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om journal ej upprättas dvs om du inte haft ett besök på kliniken
 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende MKs behandling av personuppgifter. I första hand kan du kontakta MK för synpunkter på felaktig behandling, om du anser att MK fortsätter med den felaktiga behandlingen kan du kontakta Datainspektionen (www.imy.se/).

Ytterligare information

Har du frågor om MKs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du i första hand MK på info@marstakiropraktik.com

Märsta Kiropraktik AB

WE Arlandastad
Pionjärvägen 71
195 61, Arlandastad

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image