Ryggskott

Ryggskott

Ryggskott är en krampaktig smärta i ryggen som kommer plötsligt. Ryggskott beror sällan på någon bakomliggande sjukdom eller allvarlig skada, det är snarare en varningssignal från kroppen för att skydda den från skador. Smärtan vid ryggskott är oftast ospecifik och kan komma från olika strukturer, till exempel muskler, leder, diskar, ledband och ledkapslar.

Ryggskott symptom och orsak


Orsaken till ryggskott är långt ifrån alltid känd. Vanliga riskfaktorer är dock stress, dålig arbetsställning och tunga lyft. Ryggskottet är ofta en varningssignal från kroppen för att man ska stanna upp med det man gör då det kan innebära risk för skada. Ryggskott drabbar ofta personer som utför tunga aktiviteter som ryggen inte är van vid, till exempel snöskottning. Akut ryggskott är inte farligt men kan vara väldigt smärtsamt och begränsande.

Smärtan kan komma smygande men är vanligtvis av mer akut karaktär. Namnet ryggskott brukar vara ganska beskrivande för smärtkaraktären då smärtan beskrivs som att få ett skott i ryggen. Ryggskott drabbar framförallt ländryggen med en skarp och krampande smärta. Smärtan gör ofta att den drabbade har svårt att stå rakt samt att ställa sig upp från sittande/liggande. Det kan ofta kännas som att ryggen har ”låst sig” och hindrar rörelseförmåga.

Ryggskott behandling


Kiropraktisk behandling vid ryggskott är effektiv, påskyndar läkningsprocessen och förkortar ofta tiden med symtom. Behandling kan hjälpa både i det akuta läget samt om ryggskottet orsaker mer långvarig värk. Kiropraktorn kan även hjälpa till med råd om rörelse då det är viktigt att fortsätta röra sig vid ryggskott. Även massage kan hjälpa vid ryggskott för att få krampande muskler att slappna av vilket minskar smärta och underlättar rörelse som i det långa loppet läker ut ryggskottet.

Märsta Kiropraktik AB

WE Arlandastad
Pionjärvägen 71
195 61, Arlandastad

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image