Lotorpsmetoden


För att ta ett enda andetag samt ventilera ut krävs ett samspel mellan lungor och flera olika muskelgrupper i bröstkorgen, ryggen och mellangärdet. För att uppnå effektiv andning krävs en god samverkan mellan dessa muskler. Om någon muskel är stel, ömmar eller inte fungerar optimalt kan inte denna samverkan ske lika effektivt vilket resulterar i andningsrelaterade problem. Ett stort problem är till exempel stress – stress leder till ytlig och snabb andning som inaktiverar stora delar av andningsmuskulaturen vilket gör muskulaturen stel och orörlig. Detta leder till problem med att ventilera ut koldioxid ur lungorna som påverkar kroppens syreupptag negativt och leder till tung andning.  

Lotorpsmetoden är en effektiv metod för behandling av andningsrelaterade problem. Metoden syftar till att optimera andningsteknik genom behandling av andningsmuskulaturen. Metoden har mycket goda resultat på hosta, allergiska andningsbesvär och astmaliknande åkommor där diagnosen astma inte ställts. Lotorpsmetoden har dock även effekt vid konstaterad astma samt KOL då personer med dessa sjukdomar har stor nytta av behandlingen.

Lotorpsmetoden ökar rörligheten i bröstkorgen med hjälp av hemövningar och andningsteknik där fokus ligger på framförallt utandningen. Lotorpsmetoden har hjälpt många med svåra besvär från till exempel KOL, astma och allergier att få ökad livskvalitet.

Är du nyfiken på denna behandlingsmetod? Kontakta oss eller boka din behandling online. Välkommen!

Märsta Kiropraktik AB

WE Arlandastad
Pionjärvägen 71
195 61, Arlandastad

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image